KURSPLAN

Introduktion till Datorspelsutveckling 7,5 högskolepoäng

Introduction to game development
Grundnivå, S0005E
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper och färdigheter i imperativ programming, t.ex D0009E Introduktion till programmering


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Genomförandet av projektet ger studenten kunskap i de olika delmomenten i spelutveckling, din egen roll och ansvar i gruppen samt gränssnitten mellan de olika produktionsverktygen och rollerna i teamet. Studenten skall kunna:
  • Med brett kunnande inom området datorspelsutveckling förstå samband på systemnivå, och tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar.
  • Modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för de komponenter som används i ett datorspel
  • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Vilket visas genom inkludering av nya koncept och lösningar i datorspelet.
  • Planera sitt eget arbete i relation till andra kompetenser och gruppmedlemmar i ett spelutvecklingsprojekt
  • Inse och motivera de etiska och sociala avväganden som görs i spelets innehåll
  • Inse behovet av jämställdhet, både vad gäller datorspels innehåll och produktion
  • Kunna förklara de olika momenten och dess inbördes relationer och beroenden i ett spelutvecklingsprojekt
  • Kunna redogöra för de idé- och spelbarhetsmässigt viktiga momenten vid produktion av datorspel.

Kursinnehåll
Introduktion till datorspelsutveckling. I kursen arbetar deltagarna i grupp och producerar en avgränsad prototyp till ett datorspel där moment som design. teknik, resursplanering, genomförande och presentation ingår. Kursen genomförs som ett skarpt projekt med designdokument som målstyrning.  Genomförandet av projektet ger dig kunskap i de olika delmomenten, din egen roll och ansvar i gruppen samt gränssnitten mellan de olika yrkesrollerna. De tekniska förutsättningarna i form av utvecklingsmiljö och krav på delleveranser presenteras innan kursstart av handledare. Gruppen utarbetar därefter en spelidé som sedan presenteras, jämförs med förutsättningarna och godkänns av kursansvarig vid kursstart

Genomförande
Föreläsningar och grupparbete med regelbundna avstämningar med handledare. Offentlig presentation av resultat och genomförande.

Examination
Offentlig presentation av färdigt resultat samt utvärdering av genomförandet och spelbarhet samt kreativitet.

Examinator
Patrik Holmlund

Övergångsbestämmelser
Kursen S0005E motsvarar kursen s0013d

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftU G#5.00ObligatoriskH15
0002Skriftlig rapport med muntlig presentationU G#2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.