Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Specialpedagogik 3

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0014P
Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet samt vidareutveckla ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Kursen genomförs på distans med kontinuerlig reflektion och kommunikation mellan deltagare och kursledning samt handledning via distansöverbryggande teknik. Examinationen av det självständiga arbetet genomförs under en obligatorisk träff på campus vid ett tillfälle under en till två dagar under vårterminen.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna-Carin Holmgren, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande