Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ljudteknik 1 15 högskolepoäng

Audio Technology 1
Grundnivå, S0016F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för utvalda begrepp och tillämpa dessa inom ljudlära och musiklära
 • utifrån givna förutsättningar kunna genomföra inspelningar med hjälp av stereoteknik
 • utifrån givna förutsättningar kunna agera som ljudtekniker vid konserter
 • verifiera fysikaliska samband genom enklare experiment utifrån givet vetenskapligt sammanhang
 • identifiera utvalda parametrar för upplevd ljudkvalitet


Kursinnehåll
Ljudlära
 • örat och hörseln
 • akustik
 • ljudteknikens utveckling

Stereoteknik
 • mikrofonkunskap
 • mikrofonkonfigurationer
 • lyssningsträning
 • stereolyssning
 • psykoakustiska aspekter, riktning, rymd, djup

Musiklära
 • musikteori
 • instrumentkännedom
 • partiturläsning/notläsning
 • arrangering och komposition

Konsertljud
 • PA-system
 • mixning av konsertljud
 • kraftdistribution och elsäkerhet

Övrigt
 • experiment som studerar fysikaliska samband
 • roller och samverkan vid ljudproduktioner
 • kostnadsberäkning av ljudproduktioner

Genomförande
 • Föreläsning
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarier -Studiebesök
 • Laborationer
 • Projektuppgifter med respondent/opponent

Examination
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, inspelningsprojekt, laborationer, skriftliga tentamina och genom att agera som ljudtekniker i olika givna sammanhang.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Tomas Johannesson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nicklasson, Hans: Jakten på det perfekta PA-ljudet
Rumsey, Francis och McCormick, Tim: Sound and recording. Finns som elektronisk resurs vid LTU.
Johannesson, Tomas. Musikkunskap fšr ljudtekniker
Evers, Hans: Stereoteknik
Backman, Jarl: Rapporter och uppsatser

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Stereoteknik, tentamenU G#2.00ObligatoriskH09
0007Musikkunskap, tentamen musikteoriU G#2.00ObligatoriskH11
0009Musikkunskap: Inlämningar grundl komp mmU G#2.00ObligatoriskH11
0011ProjektinspelningU G#2.50ObligatoriskH13
0013PA-teknik, tentamenU G#3.00ObligatoriskH15
0014PA-teknik, projektU G#2.00ObligatoriskH15
0015Partiturläsning, instrumentkännedom, tentamenU G#1.00ObligatoriskH17
0017Laboration - AvståndslagenU G#0.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist 2009-11-26

Reviderad
av Bo Jonsson 2020-11-06