Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Verksamhetsförlagda studier II

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0021N
Kursen består av ett självständigt arbete där statsvetenskapliga modeller kopplas till praktisk yrkesutövning. Målgrupp är studerande, som själva skaffat en praktikplats, och redan yrkesverksamma.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013