Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Filmljudteknik 7,5 högskolepoäng

Film sound technique
Grundnivå, S0027F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt S0016F Ljudteknik 1, S0017F Ljudteknik 2


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:

 • utifrån givna förutsättningar ljudlägga en kortfilm och mixa redan ljudlagd spelfilm/kortfilm i stereo.
 • redogöra för utvalda begrepp inom filmljud och dess historia
 • förklara produktionsprocesser som används vid inspelning, ljudläggning och mix av film
 • redogöra för utvalda dramaturgiska begrepp
 • med givna förutsättningar utföra inspelning på fältet.

Kursinnehåll
 • filmens form, genrer och dramaturgi
 • filmterminologi
 • filmljudets historia och utveckling
 • TV kontra film
 • olika yrkesroller i filmproduktion
 • ljudproduktionskedjan med dess olika arbetsuppgifter
 • utrustning från fältet till studion
 • olika format, standarder och synkronisering
 • inspelning, efterbearbetning, eftersynk, tramp och mix

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och projektarbete

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftlig tentamen, samt inlämningsuppgifter i form av filmer och skriftlig rapport.

Examinator
Nyssim Lefford

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Dykhoff Klas. Ljudbild eller synvilla. Materialet tillhandahålls av läraren.
Tomlinson Holman. Sound for Film and television
Kompendier

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001FilmljudteknikU G#7.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Institutionen för musik och medier 2008-02-05

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17