Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Statsvetenskap B, Utvärdering, utredning och analys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0030N
Många samhällsvetare arbetar dagligen med att analysera och kritiskt granska olika verksamheters måluppfyllelse, effekter av beslut och förändringar. Kunskap om dessa frågor är därför både viktig och eftertraktad på arbetsmarknaden.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2013