Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikinspelningsteknik 2 7,5 högskolepoäng

Music recording technique 2
Grundnivå, S0032F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Digitalljudteknik, motsvarande Ljudteknik 2 S0017F Musikkunskap motsvarande Ljudteknik 1 S0016F Surroundteknik motsvarande Direktmixning multikanal S0012F & Efterbearbetning S0024F Flerspårsinspelning motsvarande Musikinspelningsteknik 1 S0028F Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 5


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska ha förbättrade förutsättningar för att kunna genomföra mixning av produktioner inom genren modern populärmusik på en hög konstnärlig och teknisk nivå.


Kursinnehåll
 • Redigering och förberedelser inför mix
 • Olika strategier för mix i digitala och analoga ljudsystem
 • Olika strategier för inspelning av sång och ev instrument.

 


Genomförande
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Grupphandledning
 • Eget projektarbete

Examination
 • Projektuppgift,
 • Projektrapport
 • Opponentrapport
 • Inlämningsuppgifter

Övrigt

Delar av kursen kan ges på engelska. Vissa moment med frivilligt deltagande kan ske i studior/kontrollrum utanför LTU vilket innebär en rese/logikostnad för kursdeltagaren.


Examinator
Erik Nordström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Owsinski: Mixing Engineer's handbook

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Projektarbete/projektrapport/opponentrapportU G#4.00ObligatoriskH20
0003InlämningsuppgifterU G#3.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, HUL, Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-08-24

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14