Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Teorier om policyprocessen

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0040N
Kursen ger grundläggande kunskaper i analys av hur en offentlig policy blir till. I kursen behandlas olika typer av ansatser inom den samtida policyforskningen.

Särskild vikt kommer att läggas vid begreppet institution och kollektivt agerande samt hur dessa begrepp uppfattas inom olika forskningsinriktningar. Under momentet kommer ett antal alternativa och kompletterande ansatser att behandlas, exempelvis: The Advocacy Coalition Framework, The Implementation Structure Approach, Policy and Epistemic Community Approaches, The Institutional Analysis and Development Framework (IAD), Multiple Streams Framework samt Social Constructivism.   Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Annica Sandström

Annica Sandström, Professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491356
Mikael Sevä

Mikael Sevä, Biträdande universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492966