Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Inspelning av västerländsk konstmusik 7,5 högskolepoäng

Recording of Classical Music
Grundnivå, S0044F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ljudlära, stereoteknik och musiklära motsvarande Ljudteknik 1 S0016F samt Flerspårsteknik och digital ljudteknik motsvarande Ljudteknik 2 S0017F


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall vid inspelning av solister eller kammarmusikgrupper kunna uppnå ljudtekniskt resultat med sådan kvalitet som är tillräcklig för kommersiell utgivning. Genren är västerländsk konstmusik.

Kursinnehåll
 • Samarbete mellan producent, ljudtekniker och musiker
 • Praktiska övningar kring hur olika instrument och instrumentgrupper spelas in
 • Redigering av västerländsk konstmusik
 • Användandet av konstgjord efterklang vid inspelning av västerländsk konstmusik
 • Repertoarseminarier
 • Avslutningsseminarier med lyssning på utförda inspelningar

Genomförande
 • Seminarier
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Grupparbeten
 • Arbetsuppgifter
 • Inspelningsprojekt

Examination
 • Inspelningsprojekt
 • Inlämningsuppgifter
 • Muntliga presentationer

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart. Vissa moment i kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen görs i samband med konsertinspelningar kan undervisning ske under kvällar och helger.
Ersätter S0031F Inspelning av västerländsk konstmusik 15 hp och kan inte ingå tillsammans med den i en examen.

Examinator
Jan Berg

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lösblad, kompendier

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Inspelningsprojekt 1U G#2.50ObligatoriskH17
0003Inspelningsprojekt 2U G#2.50ObligatoriskH17
0004Övriga obligatoriska momentU G#2.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17