Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs Ljudteknik 7,5 högskolepoäng

Audio Technology Project Course
Grundnivå, S0045F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat minst 45hp kurser som ingår i programmet Ljudteknik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Specialisering inom ett ämnesområde inom ljudteknologi som inte omfattas av de obligatoriska kurserna.
Utveckling av djupare kunskaper i och större praktisk erfarenhet av ett ljudteknikämne utöver de  i obligatoriska kurser.

Kursinnehåll
  • Lär dig om ett speciellt ämnesområde
  • Få tillämpad erfarenhet genom att utveckla ett projekt runt ämnesområdet
  • Lär dig genom att utvärdera projektet
  • Utveckla färdigheter för att utforma och hantera ett projekt självständigt

Genomförande

Självständiga studier och möten med studiehandledare


Examination

Kursen examineras kontinuerligt och fortsätter i enlighet med provnummer / faser. Proven måste göras i följd. Det obligatoriska arbetet innehåller skriftliga reflekterande rapporter samt en presentation samt projektet.


Examinator
Jon Allan

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Uppdateras till lp 1

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektförslagU G#1.00ObligatoriskH18
0002Undersökande fasU G#2.00ObligatoriskH18Ja
0003ProjektfasU G#2.50ObligatoriskH18Ja
0004Reflekterande fasU G#2.00ObligatoriskH18Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14