Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Svenska som andraspråk B:3 Att lära på ett andraspråk

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0063S
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i svenska som andraspråk och om språkets betydelse för lärande, utveckling och identitet.
Kursen ger även vidgade kunskaper om flerspråkighet och transpråkande. Genom praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper ges möjlighet att öva förmågan att bedöma lärobokstext ur ett andraspråksperspektiv  i skolans olika ämnen. Det här är kurs 3 inom Svenska som andraspråk B,  31-60 hp.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr, Universitetslektor, Utbildningsledare Grundskollärarprogrammet med inr förskoleklass och åk 1-3 och Grundskoleprogrammet inr åk 4-6

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491552