Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska som andraspråk B:4 Uppsats 7,5 högskolepoäng

Swedish as a Second Language B:3 Research Project
Grundnivå, S0064S
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Svenska som andraspråk A, 30 hp eller motsvarande (S0018S).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

-  individuellt författat en uppsats med ett tydligt avgränsat didaktiskt innehåll där de teoretiska kunskaperna i svenska som andraspråk sätts i relation till undervisning och arbete med flerspråkiga elever.

-  diskuterat och försvarat sin uppsats

- granskat, värderat och diskuterat kurskamraters uppsatser

- visat ett vetenskapligt förhållningssätt

-genomfört en vetenskaplig uppsats med tydlig struktur och korrekt språklig utformning. 


Kursinnehåll

I kursen fördjupar studenterna sin kunskap om och erfarenhet av vetenskapligt arbete i relation till förvärvade kunskaper i svenska som andraspråk samt nationella och internationella studier inom området. Kursen inleds med läsning och gemensam diskussion av ett antal vetenskapliga uppsatser och därefter väljer den studerande ämnesområde för sin egen vetenskapliga undersökning  De studerande presenterar sina undersökningsresultat i en kortare vetenskaplig uppsats som ventileras i ett slutseminarium. 


Genomförande

Den lärarledda undervisningen på campus och via internet består i huvudsak av korta föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. Kursen förutsätter ett aktivt studentdeltagande. 


Examination

Varje kursmoment examineras där examinationsformerna relateras till momentets innehåll och uppläggning. Olika examinationsformer ska tillämpas och underlaget ska vara sådant att individuella presentationer kan särskiljas.


Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur kommer senare

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001UppsatsU G VG7.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15