Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete statsvetenskap, magister

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7001N
Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att fritt och självständigt genomföra ett större uppsatsarbete.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2014