KURSPLAN

Mediekodning 7,5 Högskolepoäng

Media Coding
Avancerad nivå, S7004E
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för systemteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Signalbehandling
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå varav följande kunskaper/kurser ingår. S0001E Signalanalys och S7001E Stokastiska signaler eller motsvarande.

Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT- eller elektronikbranschen.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomförd kurs ha kunskap och förståelse beträffande:
  • Kodning och komprimering av olika typer av media, t.ex text, ljud, bild och video (ZIP,MP3,JPEG/GIF,MPEG).
  • Grundläggande matematiska och statistiska principer inom informationsteori.
  • Grundläggande matematiska verktyg som används inom komprimering och kodning, som diskret cosinustransform, wavelets och Karhunen-Loeve-transformen.
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
  • Implementera olika förlustfria kompressionsalgoritmer, som Huffman-kodning och Lempel-Ziv-Welsh-kodning.
  • Implementera och utvärdera olika förstörande kompressionsalgoritmer för audio, bild och video.
  • Presentera och demonstrera resultaten i skriftliga rapporter.
Studenten ska också kunna bedöma
  • Kvaliteten av de kodare som implementerats i relation till state-of-the-art.

Kursinnehåll
Grunder inom informationteori, gränser för datakomprimering, entropi, sampling, kvantisering etc. Ickeförstörande kodning, Huffmankodning, Lempel-Ziv-Welsh-kodning (ZIP/GIF), skurlängdskodning. Transformkodning, Karhunen-Loeve transform, diskret cosinustransform, subbandskodning, wavelets, prediktiv kodning. Olika typer av förstörande kodning för ljud, bild och video (MP3,JPEG,MPEG).

Genomförande
Lektioner, obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Övrigt
Kursen ges ej varje år.

Examinator
Johan Carlson

Övergångsbestämmelser
Kursen S7004E motsvarar kursen SMS047

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Khalid Sayood, \"Introduction to Data Compression,\" Morgan Kaufmann.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laboration1.5U G#