Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Audiobehandling 7,5 Högskolepoäng

Audio Signal Processing
Avancerad nivå, S7006E
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Signalbehandling
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Linjära system, signalanalys och transformteori. Grundläggande färdigheter i Matlab. (S0001E)

Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT- eller elektronikbranschen.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna analyhsera, implementera och utvidga tids- och frekvensdomänbaserade algoritmer för audiosignalbehandling (musikorienterad signalbehandling).

Kursinnehåll
Kursen behandlar de vanligaste metoderna för att behandla musik så som
- Filter - Utjämnare, Wah-Wah-filter, Tidsvariabla utjämnare
- Delay-Effekter – Comb-filters, Vibrato, Flanger, Chorus, Eko
- Modulatorer/Demodulatorer
- Ickelinjära effekter - Limiter/Compressor, Noise Gate, Rörsimulering, Exciters och Enhancers
- Rumsliga effekter - rumssimulatorer, reverberation

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, exempel, övningspass samt ett obligatoriskt projekt. Fokus ligger på att implementera och utvärdera de olika metoderna som gås igenom i kursen.

Examination
Projektarbete med skriftlig rapport samt muntlig presentation.

Övrigt
Kursen ges ej varje år.

Examinator
Johan Carlson

Övergångsbestämmelser
Kursen S7006E motsvarar kursen SMS044

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kursboken heter \"DAFX Digital Audio Effects\", författare: Udo Zölzer

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt4.5G U 3 4 5
0002Laboration3.0U G#

Studiehandledning

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-12-17

Reviderad
av Jonny Johansson HUL, SRT 2011-10-07