KURSPLAN

Brandutsatta konstruktioner 6 Högskolepoäng

Design for fire and robustness
Avancerad nivå, S7010B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-04

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-11-04

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Kurser inom brandteknik, tex Branddynamik S0003B och Brandhållfasthet S0004B


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet är att förstå huvudsakliga principer för utformning av byggnadselement (balkar och pelare) av olika konstruktionsmaterial: stål, trä och betong vid normal temperatur och i brandutsatta situationer med hjälp av analytiska tillvägagångssätt. Studenterna ska förstå bakgrunden till eurokods dimensioneringsmodeller och ska kunna, utifrån vissa givna förutsättningar (laster och brandklasser) välja en ekonomisk lösning för brandutsatt konstruktions element av betong, trä eller stål. De ska kunna kritisk utvärdera försök med aktuella analytiska metoder och hantera bärförmåga av provade pelarna. En av mål är att visa möjligheter och begränsningar av befintliga dimensioneringsmodeller för olika material. Detta kommer att skapa förutsättningar för ett självständigt arbete som civilingenjör brandteknik.

Kursinnehåll
Föreläsningarna behandlar dimensionering av brandutsatta byggelement och byggnader enligt eurokoder. En kritisk beskrivning över regelverket ska ges med fokus på aktuella forskningsfrågor som ska leda till förbättring av dimensionerings standarder. Dimensioneringskontrollen vid rumstemperatur och i brandsituationer i olika spänningstillstånd (drag, tryck böjning och skjuvning) kommer att presenteras med ett antal praktiska exempel. Olika konstruktionsmaterial och bakgrund till brandsäkra lösningar ska diskuteras samt ett antal numeriska exempel ska användas för att exemplifiera skillnader mellan samma konstruktions element gjort av olika material. Minst tre räkneövnings uppgifter ska ingå i kursen. En omfattande konstruktionsuppgift består av experiment i brandugnen och dess utvärdering med analytiska metoder enligt eurokoderna och ska grundligt redovisas i form av en teknisk rapport. Oskyddade pelarens bärförmåga vid brand ska analyseras med hänsyn till inbyggt ekvivalent CO2 per kN av bärförmåga. Rapporten ska skrivas i grupp, 3-5 studenter. Utformning av olika byggnadsdetaljer ska diskuteras och ”Best practice” detaljer för byggnader av olika material kommer att visas. Dimensioneringsmetoder förklaras med fokus att öka robustheten i konstruktioner.

Genomförande
Föreläsningar, räkneövningar, en omfattande labbövning. Undervisningen består av lektioner och konsultationer.

Examination
För att erhålla godkänt slutbetyg krävs att alla inlämningsuppgifter och rapporten, på engelska är godkända.

Examinator
Michael Försth

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Jean‐Marc Franssen J.M., Vila Real P., Fire Design of Steel Structures, ECCS, Publication 302, ISBN 978‐92‐9147‐099‐0.
- Buchanan A. H., Structural Design for Fire Safety, John Wiley and Sons, Chichester 2003.
- ASCE Manual, Performance‐Based Design of Structural Steel for Fire Conditions, American Society of Civil Engineers, 2009.
- Lennon T., Moore D.B., Wang Y.C., Bailey G.G., Designer’s Guide to EN 1991‐1‐2, EN 1992‐1‐2, EN 1993‐1‐2 and EN 1994‐1‐2, Thomas Telford, 2006.
- Access Steel website (ww.access‐steel.com).

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0U G#
0003Inlämningsuppgifter3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.