Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring 7,5 Högskolepoäng

Risk, trust and foresight - theoretical perspectives on social change
Avancerad nivå, S7018A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt ämne.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande

  • Känna till olika etablerade teoretiska perspektiv på social och kulturell förändring nationellt och internationellt.
  • Identifiera kopplingar mellan sociala, kulturella och ekonomiska förändringar på makronivå och konsekvenser på en individuell nivå.
  • Kunna utföra olika typer av analyser där teoretiska begrepp tillämpas på olika samhälleliga nivåer, t ex lokalsamhällets sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar i ett vidare globaliserat sammanhang.
  • Kunna förstå och analysera olika skeenden relaterade till en global kommunikation i ett föränderligt risksamhälle.

Kursinnehåll
Kursen behandlar teorier om hur social förändring som exempelvis globalisering har konsekvenser för människor i socialt, kulturellt och ekonomiskt avseende i ett regionalt och lokalt sammanhang. Särskild vikt läggs vid människors upplevelse av risker (tex miljö, arbetsmarknad, ekonomi, relationer, kultur) och tillilt till olika sociala institutioner (tex myndigheter, företag, intresseorganisationer) samt hur detta kan påverka självbild och omvärldsuppfattning.

Genomförande
Litteraturen kommer att behandlas med föreläsningar och seminarier. Ett seminarium är examinerande där studenten presenterar ett valbart teoretiskt tema. Utöver detta examineras skriftligt med ett paper där teoretiska perspektiv tillämpas på konkreta och förekommande problem.

Examination
Seminarium 2,5 hp
Individuell inlämningsuppgift 5,0 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetslivsanknytning;
Analys av i verkligheten förekommande fall, exempelvis vilka konsekvenser en större global industri eller affärsetablering kan få för ett lokalsamhälle.

Examinator
Mats Jakobsson

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beck, Ulrich (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Göteborg; Daidalos.
Castells, Manuel (2000). Informationsåldern: ekononomi, samhälle och kultur. Bd 2, Identitetens makt. Göteborg: Daidalos.
Giddens, Anthony (2010). En skenande värld: hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv. 2. uppl. Stockholm:SNS förlag.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarium2.5U G#
0002Individuell inlämningsuppgift5.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.