Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Genus och etnicitet 7,5 Högskolepoäng

Gender and ethnicity
Avancerad nivå, S7022A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet sociologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  • Känna till etablerade teoretiska perspektiv som behandlar genus och etnicitet.
  • Uppvisa kunskap om etik i personalarbete, likabehandling och mångfald.
  • Analysera och kritiskt granska sociala processer där betydelsen av genus och etnicitet både integrerar och marginaliserar människor i organisationer.

Kursinnehåll
Kursen behandlar sociologiska teorier om integration eller marginalisering i organisationer. Särskild vikt läggs vid den betydelse som genus, etnicitet har i detta avseende.
Arbetslivsanknytning; Kursen ingår i HRM master och ger utöver teoretiska kunskaper om olika sociala inkluderings- och exkluderingsmekanismer kunskaper som man kommer att möta i sitt framtida arbete.

Genomförande
Ges huvudasklingen i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Examination sker både muntligt och skriftligt genom seminariepresentationer och skriftligt genom essä/hemskrivning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration  eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Elisabeth Berg

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Main Course Text (Book)
Acker, J (2005) Class Questions: Feminist Answers. Berkeley: Altamira Press. ISBN 0-7425-4630-6.

Five Articles as Starter References: Gender, Ethnicity and some Approaches
Acker, J. (1990) Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations, Gender & Society, 4, 2, 139-158.
Acker, J. (2006) Inequality regimes, Gender, Class, and Race in Organizations, Gender & Society, 20, 4, 441-464.
De Lauretis, T. (1989) The Essence of the Triangle or, Taking the Risk of Essentialism Seriously: Feminist Theory in Italy, the U.S., and Britain, Differences, 1, 2, 3-37.
Melucci, A. and Avritzer, (2000) Complexity, Cultural Pluralism and Democracy: Collective action in the public space, Social Science Information, 39, 4, 507-27.
Rucht, D. and Neidhardt, F. (2002) Towards a Movement Society? On the possibilities of institutionalizing social movements, Social Movement Studies, 1, 1, 7-30.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarier2.5U G VG
0002Muntlig och skriftlig presentation av inlämningsuppgift5.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2012-03-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15