Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Operations Management 7,5 högskolepoäng

Operations Management
Grundnivå, T0008N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell organisation
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C (områdesbehörighet 4)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha fått en grundläggande kunskap om de ämnen som ingår i företagsekonomi och verksamhetsutveckling vid Luleå tekniska universitet. De ska ges orienterande kunskaper om marknadsföring, organisation, logistik, ekonomistyrning och kvalitetsteknik samt få en känsla för hur dessa ämnen hör ihop och tillsammans utgör en helhet med olika perspektiv på ledning och styrning av företag och organisationer.

Kursinnehåll
Kursen beskriver samband mellan affärsplan, marknadskrav och beskriver hur företag och organisationer kan designa och styra sina processer för att leva upp till kundens förväntningar.

Genomförande
Föreläsningar, datorövningar, seminarier och inlämningsuppgifter. I kursen ingår näringslivsbaserade case.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg, obligatoriska inlämningsuppgifter och seminarium.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Björn Samuelsson

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lantz, B. Operativ Verksamhetsstyrning, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-10827-8
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH08
0002Inlämningsuppgifter och seminarierU G#2.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Insitutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18