Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sceniskt skapande 2 7,5 högskolepoäng

Performing arts practices 2
Grundnivå, T0017G
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier
Ingår i huvudområde
Scenisk framställning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Scenisk skapande 1 (T0009G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
•    visa kunskap och förståelse och kunna redogöra för grundläggande begrepp inom scenkonstens narrativ.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten

•    visa färdighet och förmåga att nå ett personligt uttryck i det sceniska arbetet.
•    visa färdighet och förmåga till samarbete.
•    visa färdighet och förmåga att praktisera grunderna för scenkonstens olika gestaltningsverktyg
•    visa färdighet och förmåga att lösa sceniska uppgifter.


Kursinnehåll
Här får du utveckla samarbetsformer inom scenkonstnärligt arbete samt ges grundläggande kunskap om scenisk situation och handling samt träning i att skapa narrativ av skilda material och media. Studenten ska praktisera kunskap från tidigare kurser. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs till största delen i helklass med lärarledda övningar, men även i mindre grupper och individuellt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
  För att bli godkänd i kursen ska studenten
• kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen 

Examinator
Ulf Friberg

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senare.

Referenslitteratur
Järleby, Anders (2009). Inlevelse och distans: Bertolt Brecht - om dramaturgi och skådespeleri: [Stanislavskij, Piscator, Aristoteles, Shakespeare]. Skara: Pegasus.
Osten, Suzanne (2002). Mina meningar: [essäer, artiklar, analyser 1969-2002]. Hedemora: Gidlund.
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (2008). Att vara äkta på scen: om skådespelarens arbetsmoral och teknik: valda texter. Stockholm: Gidlund i samarbete med Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier. Översättning: Martin Kurtén.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Scenisk gestaltning 2U G#7.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad