Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Laserbearbetning 7,5 Högskolepoäng

Laser Material Processing
Grundnivå, T0018T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurser i fysik, MTF096/F0004T, MTF098/F0006T, i tillverkningsteknik, MPR042/T0013T/T0019, T0017T och i materialteknik, MPM032/T0004T eller motsvarande. Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • Känna till och beskriva olika lasertyper samt viktiga begrepp för hur en laser fungerar
  • Känna, beskriva och analysera viktiga begrepp för strålpropagering och fokusering
  • Känna till och beskriva växelverkan mellan laserstråle och material
  • Känna till, beskriva och analysera viktiga industriella laserprocesser
  • Känna till och beskriva olika typer av industriella lasersystem

Kursinnehåll
Kursen utgörs huvudsakligen av:
  • Laserteori och optik
  • Växelverkan laserstråle
  • material
  • Industriella laserprocesser; skärning, svetsning, ytbehandling och andra metoder t.ex. borrning
  • Industriella lasersystem

Genomförande
Lektioner, övningsuppgifter, laborationer och ett projektarbete. Laborationer och projekt är obligatoriska.

Examination
Godkända laborationer och projektarbete samt duggor.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med MPR051 och MPB020.

Examinator
Jörg Volpp

Övergångsbestämmelser
Kursen T0018T motsvarar kursen MPR060

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Reinhart Poprawe, Tailored Light 2, Laser Application Technology (e-book).
Hand-outs via hemsidan i Fronter.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laboration1.5TG U G#
0004Projektarbete3.0TG U G#
0005Duggor3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-06-15