KURSPLAN

Tillverkningsmetoder 7,5 Högskolepoäng

Manufacturing Methods
Grundnivå, T0019T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-12-17, att gälla från H08.

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom fysik, matematik och metalliska/polymera material exempelvis F0004T-F0006T, M0029M-M0031M samt T0004T eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse
  • Skaffa nödvändig teoretisk kunskap för att kunna följa med i den framtida utvecklingen inom området verkstadstekniska tillverkningsmetoder.
  • Förstå och beskriva principen för de vanligaste verkstadstekniska tillverkningsmetoderna, deras möjligheter och begränsningar.
2. Färdighet och förmåga
  • Kunna välja tillverkningsmetod bl.a. utifrån komponentens funktionskrav, geometri, material och tillverkningsvolym.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Ha givits möjlighet till att utveckla förmågan till lagarbete och samverkan i grupp.

Kursinnehåll
Skärteknik (översikt, nomenklatur och beteckningar).
Bearbetningsmetoderna svarvning, fräsning, borrning och slipning.
Gjutning gnistbearbetning.
Plastisk bearbetning där plåtformning, valsning, smidning och strängpressning behandlas.
Laserbearbetningsmetoderna skärning, svetsning, och ytbehandling.
Tillverkningsmetoder för termoplaster
Operationsberedning samt programmering av numerisk styrd maskin.

Genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner, laborationer och övningsuppgifter. Laborationer och inlämningsuppgifter är obligatoriska

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För slutbetyg fordras förutom godkänd tentamen, godkända laborationer och övningsuppgifter.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med T0013T, MPR042, MPB001 eller MTM061

Examinator
Alexander Kaplan

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Modern Produktionsteknik del 1, Hågeryd m fl.
Bearbetning med CO2- och Nd-Yag LASER, kompendium LTU,
Plåtformning, 2:a rev uppl, Ulla Öhman kompendium Ltu.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laboration1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.