KURSPLAN

Produktionsplanering vid bergbyggande 7,5 Högskolepoäng

Production Planning
Grundnivå, T0026B
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-10

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-02-10

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt T0023B Brytningsmetoder.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenterna ska ha grundläggande kunskap om de teoretiska grunderna för och de praktiska tillämpningarna av de verktyg och metoder som används för produktionsplanering inom gruvprojekt.

Du kommer att
-känna till datorstödda verktyg för produktionsplanering på olika uppgifter
-ha grundläggande kännedom om en stor mängd teoretiska och tekniska faktorer gällande projektplanering gruvprojekt
-ha grunderna för att välja passande metod med avseende på rådande geologiska förhållanden, produktionskrav och ekonomi.

Kursinnehåll
Grundläggande operationsanalytiska metoder

Grundläggande gruvplanering för underjordsgruvor samt dagbrott.

Grundläggande produktionsplanering: operationsanalys grundläggande teoretiska grunder, användande av datorstödda metoder, gruvproduktionsplanering

Genomförande
Klassrumsundervisning med föreläsningar och övningar. Datorbaserade övningar. Inlämningsuppgifter samt studiebesök

Examination
En dugga operationsanalytiska metoder
Obligatoriskt studiebesök
Inlämningsuppgift datorstödd gruvplanering och gruvproduktionsplanering.

Examinator
Jenny Greberg

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ej fastställt.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Dugga2.0G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgift4.5G U 3 4 5
0003Studiebesök1.0U G#