Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriell logistik, fördjupningskurs 7,5 Högskolepoäng

Industrial Logistics, Advanced Course
Avancerad nivå, T7001N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell logistik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Förmågor motsvarande målen i kurserna T0002N Logistik 1, T7004N Logistik 2 samt T0008N Operations Management eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen ger en integrerad, helhetssyn på beslutsfattande processer inom logistik och omfattar både kvalitativ och rigorös matematisk behandling. Den erbjuder en omfattande och modell-baserad behandling av logistikprocesser och undersöker i djupet varje viktig del av logistiksystem. Dess syfte är att förse studenterna med värdefull insyn och resurser för att praktiskt kunna bedriva men också försöka förbättra logistikverksamheten. Studenterna ska efter avslutad kurs ha förmåga att söka, och finna, forskningsfronten och även studera hur relevant teorin och problemformuleringarna är till praktiska situationer ute i företag och organisationer. - finna källor till kunskap, utföra källkritik och dra egna relevanta slutsatser. - öva i att kommunicera och lära ut sina funna kunskaper. (Kursen är en förberedelse för högre befattningar inom planering, produktion, inköp; befattningar för konkret styrning av försörjningskedjan.)

Kursinnehåll
Modelleringsspråk och Optimeringslösare, Språk för Data-analys, Algoritm och Problemkomplexitet, Avancerade metoder för efterfrågeprognoser, Lokaliseringsmodeller och metoder i logistiksystem, Kriterier för leverantörsval, Design och management av anläggningar, Avancerad planering och ledning av frakter och transporter, Länkning av teori och praktiken, Speciella fall och tema i logistik (hållbar logistik, livsmedelslogistik, logistik vid katastrofer, sjukvårdslogistik, m.m.), i beslutsoch planeringsprocesser (flermålsoptimering, målprogrammering, två-nivåsoptimering, spelteori, ”data envelopment analysis”, ”Big Data Analytics”, i datalogiska verktyg (GIS, ERP, CRM, ”Point of Sale suits”, m.m.)

Genomförande
Föreläsningar, fördjupningsuppgifter, grupparbeten och obligatoriska seminarier samt eventuella gästföreläsningar. I kursen ingår näringslivsanknutna projektarbeten.

Examination
PM-arbete i grupp med fördjupning i olika delar inom Supply Chain Management, inlämningsuppgifter, obligatoriska redovisningar och individuell hemtentamen. Differentierade betyg främst grundat på PM-arbetet.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen T7001N motsvarar kursen IET066.

Examinator
Athanasios Migdalas

Övergångsbestämmelser
Kursen T7001N motsvarar kursen IET066

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Basic book
Gianpaolo Ghiadi et al (2013) "Introduction to logistic system management," Wiley Series in Operations Research and Management Science, ISBN 978-1-119-944338-9

Supplementary Book
Michael Watson et al. (2013) "Supply chain network design: Applying Optimization and Analytics to the Global Supply Chain" Pearson Education Inc, ISBN-10:0-13-301737-0, ISBN-13:978-0-13-301737-3

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Fördjupningsuppgifter3.0G U 3 4 5
0003Hemtentamen4.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från höstterminen 2007.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15