KURSPLAN

Materialtekniska Analysmetoder 7,5 Högskolepoäng

Advanced Materials Characterisation Techniques
Avancerad nivå, T7003T
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28

Reviderad
av Mats Näsström 2018-01-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Kunskaper inom materiallära (metalliska och polymera material) och fasta tillståndets fysik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper inom materialkarakterisering och kunna bedöma karakteriseringsmetoder i olika sammanhang passande olika typer av material.

Kursinnehåll
Efter genomgången kurs ska studenten ha ingående kunskaper rörande dagens huvudsakliga analysmetoder inom området materialteknik. Kursens övergripande mål är att studenten ska ha uppnått en djup förståelse inom de mångvetenskapliga områden som involveras vid tillämpningen av dessa analysmetoder. Kursens inriktning kommer att baseras på den senaste och mest intressanta forskningen, samt på moderna industriella tillämpningar.

1.Introduktion till de olika metoderna för materialkarakterisering.
2.Elektronmikroskopi.
3.Atomkraftsmikroskopi
4.Termiska analysmetoder.
5.Röntgendiffraktion.
6.Spektroskopiska analysmetoder.
7.Utvalda övriga metoder.

Genomförande
Föreläsningar, seminarium och laborationer.

Examination
För godkänd kurs krävs godkänt seminarium, godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Examinator
Farid Akhtar

Övergångsbestämmelser
Kursen T7003T motsvarar kursen MPC004

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Brandon, D. and Kaplan, W.D. (2008). Microstructural Characterization of Materials, 2nd ed. Chichester, Wiley.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Seminarium2.5TG U G#
0004Inlämningsuppgifter2.5TG U G#
0005Laboration2.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.