KURSPLAN

Simuleringsmetoder 7,5 Högskolepoäng

Simulation Methods
Avancerad nivå, T7012B
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Studenterna ska ha grundläggande kunskaper i matematik samt fysik. Dessutom krävs grundläggande kunskaper om bergbyggnadsteknik samt gruvbrytning. Kursen kräver god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursen ger studenterna kunskap om de teoretiska grunderna för simulering av produktionsprocesser, samt kunskap om tillgänglig mjukvara för simulering. Studenten kommer att kunna
-beskriva de praktiska tillämpningarna av simuleringsverktyg, speciellt inom bergbyggnads- och gruvprojekt.
-tillämpa de generella simuleringsverktygen på olika uppgifter
-lösa enklare problem inom bergbyggnation samt gruvprojekt med hjälp av simulering
-tolka resultat från en simulerad produktionsprocess

Kursinnehåll
Grundläggande simuleringsteori; operationsanalys, linjär programmering, händelsestyrd simulering, robotsimulering, dynamisk simulering, analytiska simuleringar.
Hur en simuleringsstudie genomförs.
Datorbaserade övningar.

Genomförande
Klassrumsundervisning med föreläsningar och övningar. Datorbaserade övningar. Projektarbete; studenterna lämnar in en skriftlig rapport och genomför en muntlig presentation av sitt projektarbete. Projektarbetet sker i grupp och med problem relaterade till berg/gruvindustrin.

Examination
Skriftlig tentamen, betygsskala IG, 3,4,5.
Projektarbete, skriftlig och muntlig presentation.

Examinator
Jenny Greberg

Övergångsbestämmelser
Kursen T7012B motsvarar kursen ABT065

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
”Handbook of Simulation”, Jerry Banks, John Wiley & Sons Inc. 1998 (preliminary)

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Projektuppgift3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.