KURSPLAN

Digitala fabriker 7,5 Högskolepoäng

Digital Factories
Avancerad nivå, T7013T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper inom tillverkningsteknik, produktionsteknik och automatisering, motsvarande kurserna MPR040/T0011T, T0019T, (eller tidigare MPR042/T0013T) och MPR043/T0014T eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs: - Kunna förklara och tillämpa grundläggande teorier inom kinematisk simulering. - Ha lärt sig hur 3d-miljöer av arbetsstationer och produktionssystem simuleras i robotsimuleringsprogram och ergonomisimuleringsprogram. - Klara av att programmera enklare kinematiska rörelser för robotar, datormanikiner och andra typer av modellerade geometrier. - Ha grundläggande kunskaper inom analys och optimering av rörelsesekvenser för robotar och datormanikiner. - Kunna utföra elementära ergonomiska analyser med datormanikiner.

Kursinnehåll
Denna kurs behandlar samspelet/interaktionen mellan olika typer av kinematiska rörelser när det gäller industriella arbetsplatser och produktionssystem. Som ingenjör eller tekniker förväntas du idag inte bara ta hänsyn till de hårda mekaniska aspekterna i ett produktionssystem utan människan och dess begränsningar hamnar alltmer i fokus. Kursen tar hänsyn till både det hårda och det mjuka i produktionssystemet. Aktiviteterna i systemet optimeras så att ett samstämt, ergonomiskt och i längden effektivt system byggs upp. Kursen behandlar områden som: - Invers kinematik - Programmering av robotar och manikiner - 3d-modellering - Fysiska modeller - Ergonomi - Belastningsergonomisk analys - Analys av räckviddsområden - Kollisionsdetektering - Synfältsanalys

Genomförande
I kursen varvas föreläsningar och övningar i programvarorna med självständigt arbete. Även ett mindre projektarbete ingår som ett delmoment i kursen.

Examination
I kursen tillämpas kontinuerlig examination med betygskalan U, 3, 4, 5. För godkänt krävs godkända laborationer, övningsuppgifter och praktikfall.

Examinator
Torbjörn Ilar

Övergångsbestämmelser
Kursen T7013T motsvarar kursen MPR050

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstarten.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Laboration och praktikfall7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.