KURSPLAN

Tillämpad bergmekanik 7,5 högskolepoäng

Applied Rock Mechanics
Avancerad nivå, T7020B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är godkänd av Institutionen för samhällsbyggnad 2006-02-20 att gälla från H06.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-04-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Goda kunskaper i grundläggande bergmekanik och hållfasthetslära. Goda kunskaper i geologi är önskvärda.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen kommer att ge dig en ökad kunskap inom ämnet bergmekanik. Efter avslutad kurs kommer du att kunna - Utföra avancerade stabilitetsanalyser av bergkonstruktioner med hjälp av analystiska och numeriska metoder. - Dimensionera bergförstärkning (inklusive återfyllnad) med hjälp av de metoder och verktyg som de professionella bergmekanikerna använder. - Föreslå mät- och observationsprogram för olika typer av bergkonstruktioner och situationer. - Dimensionera bergkonstruktioner som pelare, stora öppna rum och schakt med hjälp av empiriska och numeriska metoder.

Kursinnehåll
Introduktion och repetition: Analytiska och numeriska analysmetoder: Kort introduktion till den teoretiska bakgrunden till de numeriska metoderna och praktiska övningar. Numerisk modellering tillämpad på bergmekaniska problem, samt genomgång och demonstration av tillgängliga koder. Pelare: Beräkning av pelarbelastning och pelarhållfasthet. Global stabilitet vid pelarlayouter, förstärkning. Brytningsrum och orter: Beräkning av spänningar. Skiktade tak: brottmekanismer, hållfasthet, belastning. Stora öppna rum: Stability Graph Method. Schakt: Typer av schakt. Skador, orsaker till skador. Metoder för analys av stabiliteten. Metoder för att undvika och/eller minimera skador. Fyll: Egenskaper hos fyllmaterial, hållfasthet och stabilitet hos fyllnadsmaterial, effekter av återfyllning vad gäller stabilitet hos omgivande berg. Sättningar: Kontinuerliga och diskontinuerliga sättningar. Sättningar orsakade av olika typer av brytningsmetoder. Metoder för att analysera och göra prognoser. Deformationsmätningar. Brytningsinducerad seismicitet: Hur hanterar man seismicitetsproblem? Praktiska frågor, designverktyg och bergförstärkning.

Genomförande
Kursen består av klassrumsundervisning, hemuppgifter och uppgifter i fält. Studieresa och skriftlig examen är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen med graderade betyg, godkända hemuppgifter och fältuppgifter.

Examinator
Ping Zhang

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Stipulated later

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002ÖvrigtU G#3.00ObligatoriskV11
0003ProjektuppgiftG U 3 4 54.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.