Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tunnelbyggande 7,5 Högskolepoäng

Tunneling
Avancerad nivå, T7021B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Vår 2018 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper om bergbyggandets enhetsoperationer, bergsprängning och gruvbrytning motsvarande T0013B, geoteknik motsvarande G0003B samt bergmekanik motsvarande T0014B.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att ge studenterna utökad kunskap om och god ingenjörsförmåga avseende tunneldrivning, främst i hårt berg. Studenten kommer att kunna

-välja drivningsmetod och utrustning

-förbereda för och beräkna sprängparametrar  samt välja sprängämne

-välja förstärkningsmetod och utrustning

-beräkna indriftshastigheter och verktygsförbrukning

- förbereda tid- och kostnadsplaner för en tunnelbyggnation

Dessutom kommer studenten att ha kunskaper om

-tätning/injektering

-drift och underhåll av undermarkskonstruktioner

-anbudsprocessen

-pågående forskning och undermarksprojekt i Sverige och utomlands

Kursinnehåll

Teori för bergborrning, bergsprängning, tätning/injektering, mekaniska bergavverkningsmetoder, drift och underhåll av undermarkskonstruktioner, miljökonsekvenser av bergbyggnationer, tunneldrivning under svåra förhållanden, anbudsprocessen, pågående forskning inom bergbyggnadsteknik,

Studiebesök.


Genomförande

Klassrumsundervisning med föreläsningar och övningar, projektarbete samt studieresa. Studenterna lämnar in en skriftlig rapport och genomför en muntlig presentation av sitt projektarbete. Projektarbetet sker i grupp och med problem relaterade till Svensk bergindustri.


Examination

Skriftlig tentamen, betygsskala IG, 3,4,5.

Projektarbete, skriftlig och muntlig presentation.

Obligatorisk studieresa.


Övrigt
Den här kursen kan ses som en direkt fortsättning på kurserna T0013B, Berganläggningsteknik, samt T0014B, Introduktion till bergmekanik.

Examinator
Erling Nordlund

Litteratur. Gäller från Vår 2011 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestäms senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen3.5G U 3 4 5
0002Projektarbete, skriftlig och muntlig presentation3.0G U 3 4 5
0003Obligatorisk studieresa1.0U G#

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2010-03-01

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16