KURSPLAN

EEIGM Utlandsstudier åk4 vt 30 Högskolepoäng

EEIGM Exchange studies year 4
Avancerad nivå, T7025T
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Vår 2017 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2016-02-15

Reviderad
av Mats Näsström 2016-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Termin 1-7 på EEIGM-programmet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Utlandsstudier.

Kursinnehåll
Kurser i utlandet - Specifikation Termin 8 -  Obligatoriska kurser: Ritteknik Datorstödd konstruktion Verktygsmaterialens mekaniska egenskaper Biomaterial Sammanfogningsteknik Mekaniska test- och provningsmetoder Oförstörande materialprovning eller Korrosion och korrosionsskydd Nedbrytning av material Utmattning Brott och brottmekanik Valbara kurser: Speciallegeringar Materialprovning Plasticitetsteori Kvantitativ fasanalys och tolkning av tredimensionella kristallstrukturer Tunna organiska skikt - tillverkning och egenskaper Lim- och limningsteknologi Experimentell bestämning av polymera materials egenskaper Polymera materials struktur och fysikaliska egenskaper Röntgen-testmetoder Högupplösande mikroskopiska metoder Vågrörelselära - Elektromagnetiska och elastiska vågor Akustisk avbildning Tryckkärlskonstruktion Montageteknik eller Biomaterial Keramiska material Materialkarakterisering Kompositer Polymerers nedbrytning Processimulering Metalliska speciallegeringar Polymerteknologi

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination
Differentierade betyg ges av respektive utländskt universitet.

Övrigt
Unvervisningen sker på landets hemspråk.

Examinator
Lennart Wallström

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Avklarad termin30.0U G#