KURSPLAN

Additiv Tillverkning - Process, Material, Produkt 7,5 Högskolepoäng

Additive Manufacturing - Process, Material, Product
Avancerad nivå, T7027T
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2018-02-15

Reviderad
av Mats Näsström 2018-11-07

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande kurser i fysik (MTF096/F0004T, MTF098/F0006T - mekanik, termodynamik) i tillverkningsteknik (MPR042/T0013T/T0019T/T0017T), i hållfasthetslära (M0011T), maskinkomponenter (M0012T) och i materialteknik (MPM032/T0004T), eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet är att etablera en grundläggande förståelse för additiv tillverkning (AM) som industriell metod för produktframställning och samband mellan process, material-, produkt- och mekaniska egenskaper. Kursen täcker de vanligaste processerna inom AM: pulverbädd (SLM); laserpåsvetsning; bågbaserade metoder. Det är speciellt fokus på interaktionen mellan process, materialstruktur och mekaniska egenskaper. Detta ska ge en grundläggande förståelse för AM-teknikens förutsättningar för framställning av metalliska komponenter.

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • kunna beskriva grundläggande principer för AM
 • kunna beskriva olika tekniker för AM
 • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för AM
 • förstå produktdesign och beskriva produktionsmöjligheter kopplat till potentiella tillämpningar,
 • kunna tillämpa materialtekniska analysmetoder och mekaniska beräkningsmetoder på metalliska AM strukturer
 • kunna förklara samband mellan process och materialtekniska förutsättningar och egenskaper
 • kunna förklara samband mellan process och mekaniska egenskaper
 • tillämpa kunskaper om process, material och mekaniska egenskaper vid utveckling av metalliska komponenter för AM, innefattande affärsmodell och miljöeffekter

Kursinnehåll
Kursen innefattar följande avsnitt:
 • Begrepp, definitioner och tekniker inom AM
 • Tillämpningar för AM när det gäller typer av produkter, seriestorlekar, mm
 • För- och nackdelar för respektive AM metod i relation till traditionella tillverkningsprocesser
 • Konstruktionstekniska förutsättningar för AM
 • Termomekaniska beräkningsmetoder för AM-processer
 • Material- och pulvertekniska grunder inom AM
 • Materialtekniska analysmetoder med tillämpning inom AM
 • Mekaniska beräkningsmetoder och provning av AM-produkter
 • Mindre fallstudier – utveckling/anpassning av metalliska produkter för AM 

Genomförande
Kursen organiseras i form av en föreläsningsserie där process, material, egenskaper och konstruktion belyses i relation till additiv tillverkning. Ett obligatoriskt projekt/grupparbete ingår i kursen innefattande praktiska försök med någon/några additiva tillverkningsprocesser som utvärderas med materialtekniska analysmetoder och mekaniska beräkningsmetoder. Projektet syftar till att deltagarna får träna sin förmåga att gå från at ta fram processparametrar för tillverkning av AM-provbitar, tillverkning av dessa, utvärdera egenskaper och utifrån detta skapa kunskap om koppling process, material, egenskap. Projektet redovisas både skriftligt och muntligt. Integrerat med föreläsningarna genomförs ett antal övningar i syfte att befästa vissa kompetenser när det gäller beredning, processkunnande, materialtekniska frågeställningar och beräkningsmetoder.

Examination
Betygssättning kommer att baseras på kombinationen av avslutande skriftlig examen och bedömning av obligatoriskt projektarbete. Kriterium för bedömning av projektarbete ges i samband med kursstart. Tentamen, projektarbetet, laborationer och övningsuppgifter är obligatoriska.

Examinator
Jan Frostevarg

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Additive Manufacturing: 3D Printing for Prototyping and Manufacturing (e-bok)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig Tentamen3.0TG G U 3 4 5
0002Laboration1.0TG U G#
0003Projektarbete2.5TG G U 3 4 5
0004Övningsuppgifter1.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.