KURSPLAN

Ensembleledning och körledning 1 7,5 Högskolepoäng

Ensemble and Choir Conducting
Grundnivå, U0013G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten för institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser inom ramen för ämnet musik, inriktning musik/musik; musik/annat ämne


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna

  • redogöra för grundläggande kunskap i ensembleledning och körledning
  • identifiera och beskriva gruppdynamiska processer inom en ensemble
  • redogöra för och använda sig av grundläggande slagteknik för att leda en ensemble.

Kursinnehåll

Kursen består av

  • slagteknik
  • instuderingsteknik
  • gestik
  • notationspraxis.

Genomförande

Grupplektioner där man studerar repertoar, ensembleledningsövningar och ensemblemetodik.


Examination

För godkänt på kursen krävs förutom godkänd fortlöpande redovisning av praktiska uppgifter, godkänd slutredovisning i samband med kursens slutproduktion.


Examinator
Maria Juuso Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen består av notmaterial, fonogram och andra musikalier som fastställs vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0TG U G VG
0002Slutredovisning1.5TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.