Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bruksämne 1 7,5 Högskolepoäng

Instruments and song in practice
Grundnivå, U0014G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter genomförd kurs kunna

  • redogöra för goda kunskaper och färdigheter i sång
  • redogöra för goda kunskaper och färdigheter i ackordspel på valt ackordinstrument
  • redogöra för goda färdigheter i att ackompanjera egen och andras sång.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar

  • ackordinstrument
  • sång.

Genomförande

Undervisning sker i form av gruppundervisning och enskild handledning.


Examination

För godkänt på kursen krävs närvaro, godkända fortlöpande redovisningar samt en slutredovisning.


Examinator
Viktoria Norén

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Ackordinstrument3.0TG U G VG
0002Sång3.0TG U G VG
0003Slutredovisning1.5TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten för institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14