Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Corporate Social Responsibility, CSR 7,5 högskolepoäng

Corporate Social Responsibility, CSR
Grundnivå, U0019N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Industriell ekonomi
Ämne (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för bakgrunden till och framväxten av Corporate Social Responsibility (CSR)
  • Beskriva och förklara grundläggande begrepp av betydelse för CSR
  • Redogöra för och förstå motiv och drivkrafter för CSR
  • Uppvisa förmåga att utföra intressent- och väsentlighetsanalyser
  • Redogöra för och förstå relevansen av huvud- och delområden inom CSR
  • Uppvisa förmåga att upprätta åtaganden, mål och planer för förbättring av hållbarhetsarbete i företag och organisationer
  • Uppvisa förmåga att utföra enklare leverantörsrevisioner med avseende på hållbarhetsaspekter

Kursinnehåll
Kursens inledning syftar till att ge en vetenskaplig grund till CSR där bakgrunden till och framväxten av CSR samt grundläggande begrepp av betydelse för CSR (t.ex. hållbar utveckling, hållbart företagande, Corporate Citizenship och företagsetik) behandlas. Senare i kursen är innehållet mer tillämpat och flera av de ingående kursmomenten utgår från ett valfritt reellt företag eller organisation. Kursmomenten innehåller bl.a. motiv och drivkrafter för CSR, uppförandekoder, intressent- och väsentlighetsanalys (även kallad materialitetsanalys), huvud- och delområden inom CSR (t.ex. i enlighet med standarden ISO 26000) samt mål, planer och revisioner för förbättring av hållbarhetsarbete i företag och organisationer (baserade på internationella principer/mål som t.ex. FN:s hållbarhetsmål)

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen är Internetbaserad och ges på kvartsfart utan sammankomster. Undervisningen består av självstudier och handledning via Internet där examination sker kontinuerligt via individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Webbaserade hemuppgifter. Alternativ examination kan förekomma.

Examinator
Thomas Zobel

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, E. & Windell, K. (2017).
CSR och hållbart företagande (andra upplagan). Sanoma utbildning, Stockholm. ISBN: 978-91-523-4045-5.
Kompletterande material kommer att finnas tillgängligt elektroniskt.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002HemuppgiftU G#7.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad