KURSPLAN

Huvudinstrument och ensemble 2 7,5 högskolepoäng

Main Instrument and Ensemble 2
Grundnivå, U0044G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Huvudinstrument och ensemble 1 (U0045G) eller Huvudinstrument med ensemble 1 (U0031G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

-    ha kunskaper om sitt huvudinstrument och dess repertoar 
-    kunna instudera och framföra en för genren representativ repertoar 
-    kunna spela i ensemble på en grundläggande nivåKursinnehåll
-    instrumentalundervisning 
-    undervisning i ensemblespel


Genomförande
Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.


Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.


Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Huvudinstrument, fortlöpande redovisningU G#4.00ObligatoriskV20
0002Huvudinstrument, slutredovisningU G VG1.00ObligatoriskV20
0003Ensemble, fortlöpande redovisningU G#2.00ObligatoriskV20
0004Ensemble, slutredovisningU G#0.50ObligatoriskV20