Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bruksinstrument med sång 7,5 högskolepoäng

Chord instrument with singing
Grundnivå, U0050G
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända antagningsprov till ämneslärare inriktning musik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i sång
• uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i ackordspel
• uppvisa fördjupade färdigheter i att ackompanjera egen och andras sång.


Kursinnehåll
Kursen består av
• ackompanjemang och ackordspel på piano eller gitarr
• sång


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning sker i form av gruppundervisning och enskild handledning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.

Examinator
Viktoria Noren

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV22
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad