Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arrangering och musikproduktion 7,5 högskolepoäng

Arranging and Music Production
Avancerad nivå, U7022G
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundkurs musik 1 och Grundkurs musik 2 (U0037G och U0038G) eller Ljud och digitala medier (U0029G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha grundläggande kunskaper om musikproduktion
  • uppvisa kunskap i arrangering och instrumentering för ensembler på olika kunskaps- och färdighetsnivåer
  • ha grundläggande kunskap i arrangering för olika ensemblesammansättningar
  • uppvisa grundläggande färdighet i användandet av produktionsverktyg
  • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet
  • kunna reflektera över musikaliska val i en musikproduktionsprocess.

Kursinnehåll

Kursen innehåller

  • arrangering
  • digitala verktyg
  • ensemblespel.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Gruppundervisning med handledning.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.


Examinator
Robert Svensson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen bestående av notmaterial och fonogram tillhandahålls vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-01-14