Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Praktisk instrumentkännedom med ensemble- och körledning 15 högskolepoäng

Practical instrument knowledge with Ensemble- and Choir Conducting
Avancerad nivå, U7028G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

U7027G Praktisk instrumentkännedom 3


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutat kurs förväntas studenten:

- ha god kunskap på de vanliga ensembleinstrumenten. 
- ha grunläggande kunskaper i ensemble- och körledning.

Kursinnehåll
Praktisk instrumentkännedom.
Grupplektioner i ensemble och körledning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Grupplektioner och egen övning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom muntlig och musikalisk redovisning.

För VG i kursen krävs VG i moment 0001 Praktisk instrumentkännedom.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Material som används i kursen tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Praktisk instrumentkännedomU G VG *7.50ObligatoriskH18
0002EnsembleledningU G#4.00ObligatoriskH18
0003KörledningU G#3.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11