Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Praktisk instrumentkännedom med ensemble- och körledning 15 högskolepoäng

Practical instrument knowledge with Ensemble- and Choir Conducting
Avancerad nivå, U7028G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

U7027G Praktisk instrumentkännedom 3


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutat kurs förväntas studenten:

- ha god kunskap på de vanliga ensembleinstrumenten. 
- ha grunläggande kunskaper i ensemble- och körledning.

Kursinnehåll
Praktisk instrumentkännedom.
Grupplektioner i ensemble och körledning.

Genomförande
Grupplektioner och egen övning.

Examination
Sker fortlöpande vid lektionstillfällena samt genomförda förelagda uppgifter.

För VG i kursen krävs VG i moment 0001 Praktisk instrumentkännedom.  

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur meddelas senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Praktisk instrumentkännedomU G VG *7.50ObligatoriskH18
0002EnsembleledningU G#4.00ObligatoriskH18
0003KörledningU G#3.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13