KURSPLAN

Naturliga vattentransportprocesser 7,5 Högskolepoäng

Natural Water Transport Processes
Grundnivå, V0017B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0004T Fysik 1 och F0006T Fysik 3 eller motsvarande samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Du ska kunna:  

  • göra hydrologiska beräkningar avseende vattenbalanser, avrinning, avdunstning och snösmältning,
  • göra beräkningar med enhetshydrograf och linjär-reservoir metoden
  • utföra enklare mätningar i vattendrag (profil, vattendjup, flöde), 
  • beräkna endimensionell grundvattenströmning och grundvattenuttag i öppna och slutna akviferer, 
  • beskriva de fundamentala lagarna i hydraulik och kunna lösa problem som baseras på de teorierna, t.ex. beräkna vattendjup, -hastighet och –flöde, 
  • ställa upp och lösa hydrauliska problem för vattenströmning i kanaler och överfall, 
  • generera och evaluera en enklare hydrologisk modell för samt utföra en enklare känslighetsanalys, 
  • beskriva olika strömningstillstånd i vattendrag och övergången från ett tillstånd till ett annat.Kursinnehåll
Den här kursen ska ge en övergripande förståelse för naturliga vattentransportprocesser och ge grundläggande beräkningskunskap inom hydrologi- och vattenströmning. Inom området behandlas specifikt: Vattnets kretslopp, vattenflöden (nederbörd, ytavrinning, avdunstning, kondensation, grundvattenavrinning) och vattenmagasinering i sjöar och vattendrag samt markvatten-, grundvatten-, ytvatten- och snömagasin. Friyteströmning, kontinuitetsekvationen, rörelsemängdsekvationen, energiekvationen, kanalströmning innefattande olika strömningstillstånd och övergångar mellan strömningstillstånd.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, en modelleringsövning samt en obligatorisk fältövning. Pga väderförhållanden genomför fältövningen i läsperiod 1.

Examination
Kursen examineras genom fyra hemskrivningar vilka de första tre görs individuellt och den fjärde i grupper om två. Vidare examineras fältövningen genom en godkänd rapport som görs i grupp.

Övrigt
Kursen motsvarar delar av kursen 00011K Geologi och hydrologi samt V0014B Hydraulik och geologi och kan ej ingå i samma examen som dessa kurser.

Examinator
Inga Herrmann

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hamill, L., (2011). Understanding Hydraulics. 3 ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN: 9780230242753.
Davie, T. (2008): Fundamentals of hydrology. 2nd ed. London; New York: Routledge. ISBN: 0-415-22028-9 (hbk); ISNB: 0-415-22029-7 (pbk). (Tillgängligt som e-book via biblioteket)
Lundberg, A. (2009): Kompendium i hydrologi. Geovetenskap, Luleå tekniska universitet. (Läggs ut i Canvas)

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Hemskrivning 11.1U G#
0004Hemskrivning 41.5U G#
0005Fältövning0.4U G#
0006Hemskrivning 22.5U G#
0007Hemskrivning 32.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.