Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, VA-teknik 30 Högskolepoäng

Final Year Project, Sanitary Engineering
Avancerad nivå, V7005B
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Kurser inom teknikområdet teknik/samhällsbyggnad/naturresurser motsvarande minst 200 hp samt minst 15 hp i ämnet VA-teknik eller motsvarande. Examenskraven ska vara uppfyllda inom ett år efter examensarbetets start. Examinator avgör i varje enskilt fall om behörigheten är uppfylld.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska i examensarbetet enskilt eller tillsammans med en annan student behandla en given uppgift och redovisa resultatet. Examensarbetet skall ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller avancerat utredningsarbete. Du ska kunna: • Tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett eget valt utrednings eller mindre forskningsprojekt. • Planera och strukturera forsknings/utredningsarbetet • Arbeta efter tidplan • Skriva en rapport av typen enklare forskningsrapport eller utredningsrapport • Presentera innehållet i rapporten muntligt • Utforma en presentation • Analysera och dra slutsatser av undersökningsresultat Du ska förstå: • Behovet av samverkan i FoU sammanhang Du ska känna till: • FoU processens delar • Hur FoU projekt byggs upp och skapas • Implementering av FoU resultat

Kursinnehåll
Innehållet i kursen utformas tillsammans med studenten/studenterna när val av examensarbete har gjorts.

Genomförande
Bestäms i anslutning till planeringen av examensarbetet

Examination
Presenterar eget examensarbete muntligt och skriftligt Opponerar vid presentation av annan students examensarbete. Deltar vid presentationen av minst två examensarbeten utöver de ovan nämnda. Examinator: Utses av ämnesföreträdaren/kontaktpersonen.

Examinator
Maria Viklander

Övergångsbestämmelser
Kursen V7005B motsvarar kursen ABV550

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestäms i anslutning till planeringen av examensarbetet.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Påbörjat examensarbete0.0U G#
0002Godkänd opposition samt muntlig och skriftlig presentation30.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser 2014-05-15