KURSPLAN

Avancerad Routing 7,5 Högskolepoäng

Advanced Routing
Grundnivå, W0002E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorkommunikation
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OSI-referensmodell, TCP/IP, IP-adresser, IP-subnät, Ethernet, LAN, nätverkskomponenter, routerkonfigurering, switch konfigurering. tex D0024D Routing och Switching eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten ha fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i byggande av stora nätverk.

Kursinnehåll
Avancerad routing inom och mellan domäner, routing och switching av virtuella LAN, Multicast samt IPv6.

Genomförande
Skriftlig tentamen samt godkända laborationer.

Examination
Skriftlig tentamen samt godkända laborationer.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Övergångsbestämmelser
Motsvarar D0027D i tidigare kursplan.

Examinator
Örjan Tjernström

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide: Foundation learning for the ROUTE 642-902 Exam ISBN-10: 1-58705-882-0, ISBN-13: 978-1-58705-882-0

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Laborationer4.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.