KURSPLAN

Avancerad Switching 7,5 Högskolepoäng

Advanced Switching
Grundnivå, W0003E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OSI-referensmodell, TCP/IP, IP-adresser, IP-subnät, Ethernet, LAN, nätverkskomponenter, routerkonfigurering, switch konfigurering. tex D0024D Routing och Switching eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen kommer studenten att ha fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i byggande av WAN nätverk.

Kursinnehåll
Wide Area Networks, WAN teknologier och relaterade protokoll, IP Quality of Service samt grundläggande nätverkssäkerhet.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier och laborationer.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg samt obligatoriska laborationsuppgifter.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar D0029D Wan-access.

Examinator
Örjan Tjernström

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Richard Froom m fl: Implementing Cisco Switched Networks (Switch) Foundation learning guide IBSN-13: 978-1-58705-884-4, ISBN:10 1-58705-884-7

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Laborationer4.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.