Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Visuellt berättande 7,5 Högskolepoäng

Visual Storytelling
Grundnivå, W0005F
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna självständigt analysera och identifiera visuella komponenter i bildberättande samt kunna medvetet använda sig av principer och komponenter i sitt eget bildberättande.


Kursinnehåll

1. Grundläggande visuella komponenter och principer 
- kontrastverkan ochvisuell intensitet
- rymd
- linjer och form
- färg och nyans
- rörelse och rytm

2.Berättande och visuell struktur (etablering, konflikt, klimax och upplösning).

3. Strategier för val och användning av visuella komponenter.


Genomförande

Undervisningen sker i form av webbaserade lektioner, litteraturstudier, diskussioner, praktiskt arbete och inlämningsuppgifter.


Examination

Examination sker fortlöpande under kursen i form av redovisningar, inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifter och redovisningar som ej godkänts under kursen kan kompletteras och bedöms vid nästa kurstillfälle eller efter överenskommelse.


Examinator
Håkan Wallin

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3
The Visual Story, ISBN: 978-0-240-80779-9

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Bildövning2.5U G#
0002Bildmanus2.5U G#
0003Slutredovisning2.5U G#

Kursplanen fastställd
av Oskar Gedda 2011-06-01

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-11-06