Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Materiallära 7,5 högskolepoäng

Materials
Grundnivå, W0005T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

-ha tillägnat sig grundkunskaper om uppbyggnad, användningsområden, mekaniska egenskaper för metalliska, polymera och trä material.
-förstå hur egenskaperna hos material beror på struktur och tillverkningsmetod.
-förstå uppbyggnaden av och tolka information ur fasdiagram
-känna till olika värmebehandlingsmetoder samt deras påverkan på makrostruktur och egenskaper
-förstå grundläggande korrosionsteori och korrosionstyper samt veta hur man förebygger korrosion.
-ha kunskap om hur man utför materialval på ett systematiskt sätt.


Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande materiallära om metalliska-, polymera och trämaterial.
Metaller (60%):  

Metallers egenskaper: kristallografi och kristallfel.

Mekaniska egenskaper, plastisk deformation och brott samt härdningsmekanismer.

Legeringar, fasdiagram och fastransformationer.

Strukturbeståndsdelar, legeringsämnen och värmebehandling och korrosion

Polymerer (25%):
Konsumtion, användning, uppbyggnad, kristallinitet, glastransition.

Karakteristiska mekaniska egenskaper, viskoelasticitet.

Kompositer, gummi, tillformningsmetoder, tillsatser samt materialkännedom.

Trä (15%):
Grundläggande kunskaper i trämaterialets anatomiska uppbyggnad och materialtekniska egenskaper samt materialets impregnering och ytbehandling.

I samtliga delar ingår praktiska val av material och dess betydelse för funktion, tillverkning, miljö etc


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer samt inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifter och laborationer är obligatoriska. Vid lektionerna behandlas teorins tillämpning i samband med problemlösning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.

Examinator
Esa Vuorinen

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Karlebo Materiallära, Willy Leijon (red.), ISBN 978-91-47-10005-7, Liber 2014, 15:e utgåvan

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#1.00ObligatoriskH12
0003InlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH12
0006Skriftlig tentamen 1, Polymerer och träG U 3 4 52.00ObligatoriskH21
0007Skriftlig tentamen 2, MetallerG U 3 4 53.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17