KURSPLAN

3D grafik 2 7,5 Högskolepoäng

3D graphics 2
Grundnivå, W0006F
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Kunskap/kunskaper i grundläggande datorgrafik t ex 3D Grafik 1Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska uppnå god färdighet i hantering av produktionsverktyg för 3D effekter.

Studenten ska kunna producera trovärdiga naturfenomen och 3D-avbildningar.

Studenten ska få en god förmåga att bedöma kvalitet i avbildning av naturliga element i film och spel.


Kursinnehåll

Observation och analys av naturliga element, så som eld, vatten, rök, etc...
Fördjupning shading/texturing network
HDRI ljussättning
I
ntroduktion till passrendering
Dynamics simulation
Fluids/Particles
Expressions


Genomförande

Teoretiska föreläsningar, litteraturstudier, laborationer och självstudier.


Examination

Sker fortlöpande med obligatoriska praktiska övningar i labsal samt godkända inlämningar enligt tidsplan. I examinationer ingår även redovisningar, skriftliga och praktiska kunskapsprov. Inlämningsuppgifter och redovisningar som ej godkänts under kursen kan kompletteras och bedöms vid nästa kurstillfälle eller efter överenskommelse.


Examinator
Arash Vahdat

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Maya Studio Projects: Dynamics, ISBN-13: 978-0470487761

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Övningar3.0U G#
0002Inlämningsuppgift2.0U G#
0003Kunskapsprov2.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.