Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Animation 15 Högskolepoäng

Animation
Grundnivå, W0009F
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Höst 2017 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna på egen hand planera och genomföra ett kortfilmsuppdrag från idé till färdig 3D animerad kortfilm.

Studenten ska kunna ha god förståelse för kraven på produktionmiljö, metoder och verktyg.

Studenten ska kunna redogöra för animationsprinciper.

Studenten ska självständigt kunna analysera och genomföra animationer med hög kvalitet vad gäller rörelser.


Kursinnehåll

Animationspriciper

Grundläggande rigging och setup för animation

Motion Capture

Preproduktion:
Synopsis
Storyboard
Design
Previz
Projektplanering
Produktion
Leverans


Genomförande

Teoretiska föreläsningar, litteraturstudier, laborationer och självstudier, samt praktiskt arbete både individuell och i grupp.


Examination

Sker fortlöpande med obligatoriska praktiska övningar i labsal samt godkända inlämningar enligt tidsplan. I examinationen ingår även redovisningar, skriftliga och praktiska kunskapsprov.


Examinator
Arash Vahdat

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
How to Cheat in Maya 2014: Tools and Techniques for Character Animation, ISBN-13: 978-0240816982 samt utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Animationsövningar3.0U G#
0002Motioncapturövningar2.0U G#
0003Kunskapsprov2.5U G#
0004Leveranser4.5U G#
0005Presentation3.0U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-06-16