KURSPLAN

Karaktärsutveckling för film och spel 7,5 Högskolepoäng

Character development & Storytelling
Grundnivå, W0010F
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat

Kunna självständigt utveckla och strukturerat beskriva karaktärer för film, tv eller spel

Kunna förstå och redogöra för ingående delar i karaktärsutvecklingsprocess.


Kursinnehåll

Karaktärsutvecklingsprocess:

-Preproduktion - analys, research och referensinsamling
-Premisser och tema
-Arketyper i manus
-Backstory/karaktärens bakgrund

-Fysiologiska, psykologiska och sociologiska karaktärsegenskaper
-Tanke, känsla och vilja
-Komponenter i karaktärsbeskrivning (bibeln, moodboard, mm...)


Genomförande

Undervisningen sker i form av webbaserade lektioner, litteraturstudier, disskutioner, praktiskt arbete och inlämningsuppgifter.


Examination

Sker fortlöpande med obligatoriska praktiska övningar samt godkända inlämningar enligt tidsplan.


Examinator
Arash Vahdat

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Övningar3.0U G#
0002Inlämningsuppgift4.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.