Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Drift av molntjänster 7,5 högskolepoäng

Management of cloud services
Grundnivå, W0011E
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorkommunikation
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarade D0008E Operativsystem och D0026D Datorsystemadministration.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om principer och metoder för drift av molntjänster.
 
Studenten ska efter avslutad kurs ha:
1.    grundläggande kunskaper i installation och konfiguration av molntjänster
2.    grundläggande kunskaper i drift av molntjänster
3.    vara orienterad om de vanligaste metoderna för drift av molntjänster

Det är av största vikt för studier som bedrivs på högskolenivå att studenten reflekterar över sin kunskapsutveckling.

Kursinnehåll
Kursen omfattar följande områden:
-    Olika typer av molntjänster och molnplattformar
-    Installation, konfiguration och administration av molntjänster

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Arbete på laborationerna sker både enskilt och i grupp. Obligatorisk muntlig presentation och skriftlig rapport.

Examination
Kursmålen examineras på följande sätt:
1.    Skriftlig tentamen
2.    Laborationsuppgifter

Laborationsrapporter ska innehålla reflektion av studentens kunskapsutveckling. Obligatorisk presentation av fördjupningsuppgift i slutet av kursen.

Examinator
Karan Mitra

Övergångsbestämmelser
Kursen W0011E motsvarar kursen W0006E

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH18
0002LaborationU G#4.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21