Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Maskinteknik, introduktionskurs 7,5 högskolepoäng

Mechanical Engineering, Introduction Course
Grundnivå, W0025T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

1.  Kunskap och förståelse
     
      Studenten ska:

 • Öva i att arbeta och tänka på ett ingenjörsmässigt sätt
 • Förstå grunderna i användningen av solidbaserad 3D CAD för konstruktion

    2.  Färdighet och förmåga

     Studenten ska efter genomgången kurs med godkänt resultat:

 • kunna skriva tekniska rapporter enligt givna instruktioner
 • kunna grunderna och formella ritregler
 • förstå grunderna i mekaniska detaljkonstruktioner och länkmekanismer
 • utforma enklare mekaniska konstruktioner
 • konstruera enklare länkmekanismer
 • kunna, i grupp, planera, genomföra och presentera slutresultat i enklare teknikprojekt
 • kunna modellera enklare mekaniska konstruktioner i 3D CAD

    3.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • få erfarenhet av samarbete i mindre grupper
 • få inblick i ingenjörens roll i samhället samt etiska aspekter på ingenjörsarbete
 • ha tränat sin förmåga i ingenjörsmässigt tänkande  

Kursinnehåll
 • Grunderna i mekaniska konstruktioner och mekanismer. Projektarbete inom projekt som har anknytning till mekaniska problem. Presentationsteknik; skriftlig och muntlig. Grundläggande ritteknik, ritregler och ritningsframställning
 • Grundläggande solidmodellering för komponenter och sammanställningar
 • Konstruktionsuppgift. 

Genomförande

 Föreläsningar, lektioner och övningar, projektarbete. Föreläsningar/ lektioner omfattar genomgångar av viktiga teoretiska avsnitt. Projektet ska ge möjlighet att prova att arbeta med problemlösning. Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar och en konstruktionsuppgift. I kursen ingår informationssökning. 


Examination

 Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbete. Muntlig redovisning av projektarbete. 


Examinator
Sven Berg

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Analys av mekanismer och mekaniska detaljkonstruktioner, E. Kassfeldt
Ritteknik Maskinteknik, Karl Taavola, ISBN-13: 978-91-88816-24-5

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001KonstruktionsuppgiftU G#4.50ObligatoriskH20
0002InlämningsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-02-14