Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggstyrning och -ledning 7,5 högskolepoäng

Construction Management II
Avancerad nivå, W7010B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande förståelse för byggprocessen och produktionens roll i byggprocessen samt planering och ledning av byggprojekt motsvarande kurserna P0001B Bygg- och anläggningsproduktion och P0007B Byggprojektledning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
- Beskriva dagens byggproduktionsprocess, modellbaserad byggproduktion och riskstyrning
- Beskriva och tillämpa grunder inom ledarskap, kommunikation, grupputveckling och beslutsfattande
- Beskriva och tillämpa grunderna i lean construction,  

Kursinnehåll
Kursen behandlar hur man styr, leder och utvecklar delar av produktionsprocessen för bygg- och anläggningsprojekt och ger kunskap om moderna verktyg som stödjer och skapar förutsättningar för detta.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innehåller ett antal teoripass där introduktion till dagens byggproduktionsprocess, lean construction, ledarskap, riskstyrning och modellbaserad kalkylering och tidplanering introduceras. För lean construction genomförs även en praktisk övning. Studenterna får i mindre grupper jobba i ett projekt där ett byggprojekt planeras och kalkyleras och där teorin från föreläsningarna testas och reflekteras över. Kursen avslutas med ett seminarium.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av projektuppgifter och teoretiska moment. På hela kursen ges betyget U 3 4 5. Systemet beskrivs i detalj i kursbeskrivningen som delas ut vid kursens start. Obligatorisk närvaro gäller för den praktiska övningen i lean construction, gästföreläsningarna samt slutseminariet.

Examinator
Marcus Sandberg

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Hansson, B., Aulin, R., Landin, A., Olander, S., Persson, M., & Persson, U. (2017). Byggledning: produktion. Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Teoretisk fördjupningU G#2.50ObligatoriskV20
0004ProjektuppgiftU G#5.00ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-04-20